Projekty Európskej únie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Wednesday, 21 February 2018

Aktualizované informácie:

Projekt: Inovácia pekárenskej výroby v Pekárňach a cukrárňach
Rusina, s.r.o. :

https://drive.google.com/open?id=134I6gUd9pS5BmVWW2aDT2rZO3E2BHYxv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://drive.google.com/file/d/0Bzs6eckG12-oRmZ2QVBfV1ZZdjQ/view?usp=sharing

                    

                                                         

 

 

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizujeme projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti športovo rekreačného centra spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.

 

Názov a sídlo prijímateľa

Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.

Matúškova 1637/15

026 01 Dolný Kubín

Miesto realizácie projektu

·      Radlinského 1746, Dolný Kubín, okres Dolný Kubín

Stručný opis projektu

·      Prístavba a rekonštrukcia objektu športovo-relaxačného centra, rozšírenie ponuky cestovného ruchu spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA

Doba realizácie projektu:

·      07/2015 – 12/2015

Výšku poskytnutého príspevku

·       199 999,50 EUR

Riadiaci orgán

·       Ministerstvo hospodárstva SR,   http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra

·       Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

Operačný program

·       Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os

·       3 Cestovný ruch

Opatrenie

·       3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

Zmluva s dodávateľom:

https://drive.google.com/file/d/0Bzs6eckG12-ocE16ZHVrRGxibjg/view?usp=sharing

 

 

                                                     

Spoločnosť Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o. podpísala v apríli 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky spoločnosti,  s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Zmluva s dodávateľom:

https://drive.google.com/file/d/0Bzs6eckG12-oU3RWTXdUWlhGMFk/view?usp=sharing

Dodatok č.1:

https://drive.google.com/file/d/0Bzs6eckG12-oZHFGNU1QalduUHM/view?usp=sharing

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

Spoločnosť Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o. zvyšuje úspory primárnych energetických zdrojov

Kód projektu v ITMS:

25120120108

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os:

2 Energetika

Opatrenie:

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľ projektu:

Úspora a efektívne využívanie energie v potravinárskej

výrobe

Špecifické ciele projektu:

Zníženie energetickej náročnosti výrobných prevádzok

spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.

Prijímateľ:

Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu:

Matúškova 1637/15, Dolný Kubín

Doba realizácie projektu:

01.04.2015   30.10.2015

Celková výška rozpočtu projektu:

Výška poskytnutého finančného príspevku:

347 932,12 EUR

 

191 362,67 EUR

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy

 

 

Posledná úprava ( Wednesday, 21 February 2018 )
 
Newsflash

MAK ...čo o ňom vieme? 

Mak sa  u nás začal pestovať až začiatkom 19. storočia, jeho história je však oveľa staršia. Poznali ho už starí Egypťania, okolo roku 3000 pred naším letopočtom ho uctievali Sumeri ako kultovú rastlinu. Mak je v mnohých regiónoch Slovenska neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Tradícia hovorí, že ak na sviatočnom stole nechýba, bude mať domácnosť v nasledujúcom roku hojnosť všetkého.

Makovníkmi a makovými buchtami proti stresu
Mak má pomerne veľa bielkovín, tvoria až dvadsať percent jeho obsahu. Okolo štyridsať percent tvoria tuky, ide najmä o glyceridy kyseliny linolovej. Nezanedbateľný je aj podiel vlákniny, v sto gramoch maku jej býva okolo 4,5 gramu.  Z vitamínov treba spomenúť vitamín E, z minerálnych látok najmä vápnik, horčík a železo.
Osobitne treba vyzdvihnúť vápnik, v sto gramoch maku sa ho nachádza až 1400 miligramov, čo je najviac zo všetkých potravín. Je to dvanásťkrát viac ako má mlieko, trikrát viac než syry. Pravidelná konzumácia maku môže preto významne prispieť k prevencii osteoporózy – ochorenia z nedostatku vápnika, ktoré vo vyspelých krajinách nadobúda charakter epidémie. Mnohí ľudia tiež uvítajú upokojujúce účinky maku a jeho priaznivý vplyv na zdravotný stav vlasov, nechtov a zubov.

...preto v náplniach našich výrobkov je použitý pravý mak, žiadne náhrady maku!!!

leták